Owain Llyr

Owain Llyr

Bethel

2 erthygl

Yn frodor ers 3 November 2022

Stori fideo: Cau Pont Menai, ond Porthaethwy yn dal ar agor

Owain Llyr

Gyda’r opsiynau i gael mynediad i Ynys Môn wedi eu haneru, mae nifer yn poeni am yr effaith ddydd i ddydd ar fusnesau, unigolion a’r gwasanaethau brys