Owain Davies

Owain Davies

29 erthygl

Yn frodor ers 17 Ebrill 2017

C.Ff.I. Llanllwni’n cefnogi elusennau’n hael

Owain Davies

Aelodau Clwb Fferrmwyr Ifanc Llanllwni’n cyflwyno dros £11,500 i achosion da.

Llwyddiant Eisteddfodol i C.Ff.I. Llanllwni

Owain Davies

Aelodau Clybiau Ffermywr Ifanc lleol yn cystadlu yn Eisteddfod Sir Gaerfyrddin yn ddiweddar

Sioe C.Ff.I. Llanllwni 2023

Owain Davies

Cafwyd diwrnod llwyddiannus yn Sioe C.Ff.I. Llanllwni

Clwb Ffermwyr Ieuanc Llanllwni’n Dathlu’r 80

Owain Davies

Cynhaliodd aelodau C.Ff.I. Llanllwni De Prynhawn ac Arddangosfa i nodi pen-blwydd y clwb yn 80.

Traddodiad y Plygain yn fyw yn Eglwysi’r fro

Owain Davies

Prynhawn Sul Ionawr yr 8fed daeth Eglwysi’r fro at ei gilydd ar gyfer gwasanaeth o ganu Plygain.