Osian Owen: Ar Goedd

Osian Owen: Ar Goedd

Caernarfon

360 Ogwen360 BroWyddfa360 Caernarfon360
8 erthygl

Yn frodor ers 3 Mawrth 2021

Ai chi yw cynghorydd nesaf eich ardal?

Fyddwch chi’n camu i’r adwy?

Ymweld â chynefin adar prin yn Nyffryn Ogwen 

Er gwaethaf bygythiad diweddar, mae newid ar droed i’r boblogaeth 

Ardaloedd llechi Gwynedd yn Safle Treftadaeth y Byd

Mae UNESCO wedi cadarnhau eu penderfyniad

“Angen gweithredu ar frys” i fynd i’r afael â phryder lleol ac i helpu twristiaeth medd AS

Mae'r AS wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr y cyngor i fynegi pryderon am y sefyllfa yn Llanberis

AS yn ymweld â chlwb ar ei newydd wedd

Cwblhawyd y gwaith ar Glwb Rygbi Bethesda yn 2019

AS yn ymweld â chynllun bwyd Cwm-y-glo a Llanrug

Mae Siân Gwenllian AS wedi diolch i’r gwirfoddolwyr am eu “gwaith anhunanol”