Nerys Llewelyn Davies

Nerys Llewelyn Davies

1 erthygl

Yn frodor ers 19 Medi 2019

Lansio cwmni cludo nwyddau ‘gwahanol’ yn Aber

Nerys Llewelyn Davies

Cwmni newydd lleol sy’n ymateb i her y coronafeirws trwy gludo nwyddau mewn ffordd newydd ?