Mirain Llwyd Roberts

Mirain Llwyd Roberts

Caernarfon

34 erthygl

Yn frodor ers 16 Rhagfyr 2020

Diwrnod Dementia yn Galeri, Caernarfon

Mirain Llwyd Roberts

Eisiau dysgu mwy am ddementia? Mae llwyth o ddigwyddiadau trwy’r dydd

Ydych chi’n ’nabod rhywun fuasai’n hoffi Rhannu eu Cartref?

Mirain Llwyd Roberts

Cynllun arloesol newydd yng Ngwynedd sydd yn mynd i’r afael â sawl her o fewn ein cymunedau

Diwrnod codi ymwybyddiaeth dementia

Mirain Llwyd Roberts

Mae Cyngor Gwynedd a Dementia Actif Gwynedd gyda diwrnod i bawb i ddysgu mwy am ddementia

Cronfa Caernarfon wedi cyrraedd y targed!

Mirain Llwyd Roberts

Roedd gan y Gronfa darged i gasglu £30,000 ar gyfer Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd yr Haf yma.

Cynllun arloesol newydd yng Ngwynedd

Mirain Llwyd Roberts

Mae Rhannu Cartref Gwynedd yn gynllun sy’n mynd i’r afael â sawl her o fewn cymdeithas

Sesiynau Ffrindiau Dementia

Mirain Llwyd Roberts

Eisiau cyfle i ddysgu mwy am ddementia? Mae sesiynau Ffrindiau Dementia ar gael i grwpiau cymunedol

Cyfarfod Cyhoeddus Gŵyl Fwyd Caernarfon

Mirain Llwyd Roberts

Cyfle i ddysgu a chyfrannu i un o ddigwyddiadau blynyddol mwyaf y dref.