Manon Rhys-Jones

Manon Rhys-Jones

Ystradmeurig

Yn frodor ers 29 Ionawr 2020

Aelod Seneddol Ceidwadol Wrecsam yn rhannu llythyr dadleuol am ffoaduriaid

Manon Rhys-Jones

Ac mae’n atal Arfon Jones, Comisiynydd yr Heddlu, rhag cysylltu â hi ers misoedd

Pobol ardal Llanberis yn rhy ofnus i fynd allan i grwydro eu hardal eu hunain

Manon Rhys-Jones

Mae nifer yr ymwelwyr sydd yn crwydro’r ardal ac yn gwersylla heb barchu pellter cymdeithasol yn destun pryder mawr i’r bobol leol

“Côr anferth rithiol” i berfformio ar Heno

Manon Rhys-Jones

Bydd ‘Cerddwn drwy’r Tywyllwch’ gan Richard Vaughan ac Ifan Erwyn Pleming yn cael ei pherfformio am y tro cyntaf nos Fercher nesaf

Trigolion Ceinewydd eisiau “lynsio” cynghorydd lleol, meddai

Manon Rhys-Jones

Dan Potter wedi derbyn bron i 200 o alwadau blin yn dilyn y cyhoeddiad am gau strydoedd

Siom i fusnesau Pontypridd nad ydyn nhw’n cael agor eto

Manon Rhys-Jones

Mae Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf wedi gwrthod cais blaenorol am ardaloedd i eistedd yn yr awyr agored ar strydoedd y dref