Manon Wyn James

Manon Wyn James

Tregaron

360 Caron360
2 erthygl

Yn frodor ers 18 Rhagfyr 2020

Aros am Eisteddfod

Pobl Tregaron a’r ardal yn dysgu bod rhaid bod yn fwy amyneddgar nag erioed o’r blaen. 

Profiad cyn ddisgybl Ysgol Uwchradd Tregaron o’r coronafeirws

Hefin Richards sy'n rhannu ei brofiad o'i gyfnod yn Ysbyty Amwythig lle bu’n brwydo’r feirws am 5 wythnos. Magwyd Hefin ar Fferm Pwllpeiran, Cwmystwyth gyda’i fam a’i dad - y diweddar Joan ac Islwyn Richards. Erbyn hyn mae’n byw ger y Trallwng gyda’i wraig Bethan.