Lowri Jones

Lowri Jones

360 Golwg360 Bro360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Swyddi360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
577 erthygl 10 sylw

Yn frodor ers 14 Mehefin 2017

Rhannu, dysgu a chreu gyda Bro360 ym mis Mawrth

Sesiynau rhad ac am ddim ar gynhyrchu podlediad, siapio democratiaeth o lawr gwlad, a gwneud defnydd creadigol o gyfryngau cymdeithasol 

Sut gall pobol ifanc adael eu marc ar yr etholiad?

Dwy o ohebwyr ifanc Bro360 yn rhan o sgwrs i drafod pobol ifanc, gohebu bro a democratiaeth

Beth am ddweud ‘Helo’ wrth Blod?

Helo Blod yn helpu busnesau i ddefnyddio'r Gymraeg

Bro360 yn dathlu dwy flynedd o wneud gwahaniaeth

Cipolwg ar yr effaith mae cynllun gwefannau straeon lleol Golwg wedi'i chael hyd yn hyn

Gwobrau Bro360: yn fyw

Ymunwch ag Elen Pencwm a Gethin Griffiths mewn rhaglen sy'n dathlu ac yn datgelu eich hoff straeon lleol o'r flwyddyn ddiwethaf