Kerry Ferguson

Kerry Ferguson

Aberystwyth

11 erthygl

Yn frodor ers 20 Medi 2021

Penblwydd Hapus Gwesty’r Richmond

Kerry Ferguson

Gwesty adnabyddus yn dathlu yn Aberystwyth

Drudwns Aber yn llwyddiannus yn Eisteddfod Calan Mai, Aberystwyth

Kerry Ferguson

Roedd Drudwns Aber yn ôl ar lwyfan eisteddfodol am y tro cyntaf ers dechrau 2020 neithiwr.

Diolch i siopwyr Aberystwyth!

Kerry Ferguson

Diolch i haelioni cwsmeriaid Morrisons, casglwyd cyfanswm o £1,165 mewn dau ddiwrnod yn unig gan wirfoddolwyr Clwb Rotary Ardal Aberystwyth.

Mae Gwobrau Cyntaf Aber Menter Aberystwyth yn ôl!

Kerry Ferguson

Mae’r gwobrau boblogaidd a drefnwyd gan Fenter Aberystwyth yn ôl eto, er mawr lawenydd i’r trefnwyr. Eleni, mae 12 gwobr yn gyffredinol – gan gynnwys yr hen ffefrynnau wrth gwrs, a hefyd rhai gwobrau newydd fel “Buddsoddi yn yr Ifanc” a’r “Wobr Twristiaeth”.