kayley sydenham

kayley sydenham

Bangor

6 erthygl

Yn frodor ers 25 Gorffennaf 2022

O Gadair i Gyfrol!

kayley sydenham

Lansiad y bardd ifanc Osian Owen yn y Felinheli.

Ar drywydd i gyrraedd miliwn?

kayley sydenham

Menter Iaith Bangor yn hybu a hyrwyddo defnydd y Gymraeg yn y gymuned

Dyfodol i’r byd llenyddol mewn print?

kayley sydenham

Mewn oes lle mae mwy a mwy o bobl yn troi at y sgrin, efo’r gallu i wneud, a phrynu unrhywbeth y dymunwn ar flaenau ein bysedd – pa obaith sydd i’r byd llenyddol mewn print?