Heledd Gwyndaf

Heledd Gwyndaf

Talgarreg

3 erthygl

Yn frodor ers 16 May 2020

Ysgol Talgarreg yn cipio’r wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Parti Unsain, am yr ail flwyddyn yn olynol

Heledd Gwyndaf

Roedd hi’n gystadleuaeth ble yr ymddangosodd tri pharti ar ddeg ar y llwyfan.

Ysgol Gymunedol Talgarreg yn cael ei chanmol yn fawr am Adroddiad ESTYN

Heledd Gwyndaf

Disgyblion sy’n ‘falch iawn o siarad Cymraeg ac yn ymfalchïo’n llwyr yn eu hetifeddiaeth’

Talgarreg yn ‘anadlu ein hanes ni ein hunain’

Heledd Gwyndaf

Pobl Talgarreg yn lansio llyfryn i ddosbarthu i bob cartref yn y pentref