Gwyn Jenkins

Gwyn Jenkins

Tal-y-bont

3 erthygl 1 sylw

Yn frodor ers 7 Hydref 2019

Sul y Cofio – Dei Jones, Morwr Talybont

Gwyn Jenkins

Gwyn Jenkins a groniclodd fywyd Dei Jones y morwr a gollwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf

SUL Y BLODAU 1980

Gwyn Jenkins

Hanes cyrch yr heddlu yn Nhal-y-bont ar Sul y Blodau 1980 yn rhifyn Ebrill o Bapur Pawb

SYSTEM CARTHFFOSIAETH YN BROBLEM

Gwyn Jenkins

Problemau carthffosiaeth yn Nhal-y-bont