Gwenllian Jones

Gwenllian Jones

SY24 5HD

360 DyffrynNantlle360 BroAber360 Clonc360
8 erthygl

Yn frodor ers 8 Mai 2018

Awdures ifanc o Benygroes yn cyhoeddi ei nofel gyntaf

“Y nofel orau, fwyaf pwerus i mi ei darllen ers blynyddoedd. Mae’n ysgytwol.” Dyma eiriau Manon Steffan Ros am nofel gyntaf yr awdures ifanc o Ddyffryn Nantlle, Megan Angharad Hunter. Mae tu ôl i’r awyr (Y Lolfa) yn nofel ddoniol a thorcalonnus sy’n cynnig cipolwg ysgytwol ar fywyd oedolion ifanc na welwyd ei debyg mewn print yn y Gymraeg o’r blaen.  

Ruth Jên yn mentro i faes arlunio ar gyfer llyfrau i blant am y tro cyntaf

Stori ar gyfer heddiw yn seiliedig ar gymeriadau o chwedl Culhwch ac Olwen.

Achos newydd yn nhref noir-aidd Aberystwyth i Dditectif Taliesin MacLeavy!

Mae’r ditectif Taliesin MacLeavy yn ôl – gydag achos newydd a phartner newydd...

Daw eto haul ar fryn – neges nofel gyntaf Heiddwen Tomos i’r arddegau

Nofel lawn hiwmor a thristwch ar gyfer yr arddegau.

Straeon tywyll am bobl y cyrion gan awdures boblogaidd

Mae'r awdures Heiddwen Tomos wedi cyhoeddi ei chyfrol cyntaf o straeon byrion - O'r Cysgodion.

Cyhoeddi nofel a ddaeth yn ail yng Ngwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod 2018

Mae’r nofel a ddaeth yn ail i Ysbryd yr Oes gan Mari Williams yng nghystadleuaeth Gwobr …

Datgelu’r frwydr dros addysg Gymraeg ac yn erbyn Education First gan addysgwr ‘Stalinaidd’ Dyfed

Ar 10 Mai 2018 cyhoeddir hunangofiant gan un o ffigyrau amlycaf y byd addysg yng ngorllewin Cymru …