Gwenllian Jones

Gwenllian Jones

Tal-y-bont

30 erthygl

Yn frodor ers 8 Mai 2018

Tywyllwch, meddyginiaethau gwerin a hud hen chwedlau’n ysbrydoli nofel newydd Heiddwen Tomos

Gwenllian Jones

Mae’r awdures Heiddwen Tomos yn hen law ar ddelio gyda themâu tywyll gyda hiwmor yn ei nofelau, ac mae hyn yn wir hefyd o’i nofel newydd, I’r Hen Blant Bach.

Stori sy’n plethu dirgelwch gyda’r argyfwng hinsawdd

Gwenllian Jones

Awdur o Aberystwyth yn ysgrifennu nofel i’r arddegau wedi’i leoli yn ardal Tregaron.

Lansiad ‘Yn fyw yn y cof’ gan John Roberts

Gwenllian Jones

Lansiwyd ail nofel John Roberts yn y Marine ar nos Fercher 15fed Rhagfyr, gydag Owain Schiavone yn holi

Goronwy Evans yn procio’r cof ar ôl 50 mlynedd o wasanaethu’r gymuned

Gwenllian Jones

Yr wythnos hon cyhoeddir atgofion y cymeriad unigryw Goronwy Evans o Lanbed. Mae Procio’r Cof (Y Lolfa) yn cynnwys hanesion di-ri am gymeriadau a digwyddiadau ardal Llanbedr Pont Steffan a thu hwnt.

Atgofion Glan: y diddanwr prysur fu’n gweithio gyda Ryan a Ronnie a Ken Dodd

Gwenllian Jones

“Un hael ei gymwynas yw Glan ac mae cymaint o achosion da wedi elwa o’i amser, ei egni a’i hiwmor. Mae’n arwerthwr heb ei ail ac wedi cynnal nifer o ocsiynau i godi arian dros wahanol fudiadau. Ac mae Glan yn llwyddo i gael punt ychwanegol allan o Gardi bob tro. Ei dalent yw adnabod ei bobl, a gwybod sut mae eu parchu a’u pryfocio ar yr un pryd.” Elin Jones AS