Frân Wen

Frân Wen

Bangor

16 erthygl

Yn frodor ers 23 Mawrth 2022

Chwilio am gast cymunedol

Frân Wen

Digwyddiad theatrig unigryw ym Mangor gan Frân Wen

Deian a Loli yn Aberystwyth – sioe ychwanegol

Frân Wen

Sioe dydd Sadwrn wedi gwerthu mas 🙁 Sioe ychwanegol nos Wener 😀

Deian a Loli y hedfan i lwyfan Bangor

Frân Wen

Yr efeilliaid direidus yn camu i fyd theatr byw am y tro cyntaf erioed.

Chwilio am Deian a Loli i lwyfannau Cymru

Frân Wen

Chwilio am blant rhwng 11-14 oed i gymryd rhan Deian a Loli mewn drama lwyfan newydd.

Cymuned greadigol newydd ym Mangor

Frân Wen

Grŵp yn barod i greu gwaith mewn llefydd annisgwyl yn y ddinas.