Fflur Lawlor

Fflur Lawlor

Tregaron

37 erthygl

Yn frodor ers 30 Gorffennaf 2020

Sul y Cofio yn Nhregaron

Fflur Lawlor

Gwasanaeth Sul y Cofio hyfryd ac urddasol yn y Neuadd Goffa.

Tregaroc 2023

Fflur Lawlor

Adloniant wedi dechrau ar y Sgwâr Fawr

Grymuso’r gymuned leol gyda man cyfarfod arloesol, modern.

Fflur Lawlor

Mae gan Neuadd Goffa Tregaron gyfleusterau fideo-gynadledda newydd o’r safon uchaf.

Dathliad Gŵyl Dewi Tregaron

Fflur Lawlor

‘Gwisg genhinen yn dy gap, A gwisg hi yn dy galon’