Elin Tomos

Elin Tomos

Nantperis

360 BroWyddfa360 Caernarfon360
5 erthygl

Yn frodor ers 29 Ebrill 2020

Y Llyfr Llafar Cyntaf Erioed a Gwlad y Tylwyth Teg – Dathlu Llyfrau ‘BroWyddfa’

I ddathlu Diwrnod y Llyfr 2021, dyma ambell gyfrol hanesyddol sydd â’u gwreiddiau’n ddwfn yn Nyffryn Peris.

Oyster Saloon Caernarfon: Chris ‘Flamebaster’ Roberts a hanes Cofi Gwyddelig

Ymgais Chris 'Flamebaster' Roberts i ail-greu hen ryseit Fictoraidd.

‘Cload Allan’ Dinorwig 1885-6

Gwragedd hefo pastynau, sgandal teiffoid a ‘sgwarnogod? Hanes anghydfod a rwygodd gymunedau Dyffryn Peris yn ystod Gaeaf 1885-6.

Pandemig y Russian Flu a’i effaith ar bentrefi’r chwareli

Astudiaeth o ganlyniad y pla 'Influenza' ar bentrefi Dyffryn Peris.

Cofio Merched y Broydd Llechi: Gofal Iechyd ar yr Aelwyd Chwarelyddol

Gofalu am gleifion ar aelwydydd chwarelyddol.