Dr Edward Thomas Jones

Dr Edward Thomas Jones

Bodedern

6 erthygl

Yn frodor ers 4 Medi 2023

Ble mae holl fentrau cymunedol Ynys Môn?

Dr Edward Thomas Jones

Mae mentrau a arweinir gan y gymuned yn ymddangos ac yn ffynnu ledled Cymru, ac yn datblygu atebion

Hanes (byr iawn) o borthladdoedd rhydd

Dr Edward Thomas Jones

Mae porthladdoedd rhydd wedi bod o gwmpas ers yr 16eg ganrif, a bydd gennym un ar Ynys Môn yn fuan

Diwedd cyfnod ac edrych ymlaen

Dr Edward Thomas Jones

Mae’r pedwerydd chwyldro diwydiannol yn trawsnewid y ffordd yr ydym yn byw a gweithio.

Creu jôc neu business: Oes yna wahaniaeth?

Dr Edward Thomas Jones

Mae angen mwy o gomedïwyr arnom i helpu economi Ynys Môn.

Ynys Môn i arwain y ffordd o ran cynhyrchu ynni llanw.

Dr Edward Thomas Jones

Cryfhau’r berthynas rhwng Ynys Môn a’r môr trwy fenter oddi ar arfordir Ynys Gybi