Dr Edward Thomas Jones

Dr Edward Thomas Jones

Bodedern

6 erthygl

Yn frodor ers 4 Medi 2023

Hanes (byr iawn) o borthladdoedd rhydd

Dr Edward Thomas Jones

Mae porthladdoedd rhydd wedi bod o gwmpas ers yr 16eg ganrif, a bydd gennym un ar Ynys Môn yn fuan

Diwedd cyfnod ac edrych ymlaen

Dr Edward Thomas Jones

Mae’r pedwerydd chwyldro diwydiannol yn trawsnewid y ffordd yr ydym yn byw a gweithio.

Creu jôc neu business: Oes yna wahaniaeth?

Dr Edward Thomas Jones

Mae angen mwy o gomedïwyr arnom i helpu economi Ynys Môn.

Ynys Môn i arwain y ffordd o ran cynhyrchu ynni llanw.

Dr Edward Thomas Jones

Cryfhau’r berthynas rhwng Ynys Môn a’r môr trwy fenter oddi ar arfordir Ynys Gybi

Pa mor wydn yw cymunedau Ynys Môn?

Dr Edward Thomas Jones

Mae data newydd yn datgelu sut mae cymunedau Ynys Môn yn cymharu ag eraill ledled Cymru o ran asedau