Menna Thomas

Menna Thomas

Bethesda

7 erthygl

Yn frodor ers 12 Medi 2023

Trafnidiaeth Gymunedol y Dyffryn Caredig yn chwa o awyr iach

Menna Thomas

Trigolyn Dyffryn Ogwen yn cael chwa o awyr iach ar ôl 10 mlynedd

Arbrofi gyda beic trydan Beics Ogwen

Menna Thomas

Trigolyn o Dregarth yn cael hwyl gyda beic trydan

Cerbydau trydan cymunedol ar gael yn lleol

Menna Thomas

Prysurdeb Trafnidiaeth Cymunedol – Cerbydau trydan Partneriaeth Ogwen

Dyffryn Caredig i gynnig trafnidiaeth cymunedol a chynaliadwy

Menna Thomas

Lansio cynllun newydd £327,411 ar gyfer Dyffryn Ogwen

£327,000 i brosiect trafnidiaeth y Dyffryn Caredig

Menna Thomas

Adeiladu ar lwyddiant y Dyffryn Gwyrdd, Partneriaeth Ogwen gyda chyllid o Gronfa Gymunedol y Loteri