Donna Wyn Thomas

Donna Wyn Thomas

Cross Inn

16 erthygl

Yn frodor ers 8 Mehefin 2022

Paned, Cacen a Chlonc ym Mro Siôn Cwilt

Donna Wyn Thomas

Ysgol Bro Siôn Cwilt yn croesawu’r rhieni a’r gymuned i ddathlu Gŵyl Foel Gilie

Panig ar y Titanic!

Donna Wyn Thomas

Ysgol Bro Siôn Cwilt yn cynnal ystafell ddianc ‘Panig ar y Titanic’ i ddisgyblion a rhieni

Ficer Beth yn dymuno’n dda i ddisgyblion blwyddyn 6

Donna Wyn Thomas

Disgyblion blwyddyn 6 Ysgol Bro Siôn Cwilt yn derbyn neges a rhoddion gan Ficer Beth

Neges arbennig mewn Iaith Arwyddion

Donna Wyn Thomas

Profiad gwerthfawr i ddisgyblion Bro Siôn Cwilt wrth iddynt dderbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion

Dwy ddawnswraig dalentog!

Donna Wyn Thomas

Llongyfarchiadau i Imogen a Tammi ar eu llwyddiant ym myd dawns