Delyth Morgans Phillips

Delyth Morgans Phillips

43 erthygl

Yn frodor ers 11 March 2015

Eisteddfod RTJ – rhestr cystadlaethau

Delyth Morgans Phillips

Rhestr o gystadlaethau Eisteddfod Rhys Thomas James, Pantyfedwen

Cyhoeddi pwy sydd drwyddo i Lais Llwyfan Llanbed 2024

Delyth Morgans Phillips

Y beirniaid Bethan Dudley a Rhys Meirion wedi tafoli 14 o gantorion

Cyfle i unawdwyr clasurol ennill arian mawr

Delyth Morgans Phillips

Mae’n amser meddwl am Lais Llwyfan Llanbed 2024

Cymanfa Ganu arall yn ardal Llanbed!

Delyth Morgans Phillips

Dewch ynghyd brynhawn Sul i Gaersalem, Parc-y-rhos

Fuoch chi yn Ysgol Gynradd Felinfach?

Delyth Morgans Phillips

Mae Ysgol Gynradd Felinfach angen eich help chi – i ddiogelu ei hanes.

Llais Llwyfan Llanbed 2023

Delyth Morgans Phillips

Cyhoeddi enwau’r pedwar unawdydd sydd wedi sicrhau’u lle yn y rownd derfynol.