Dafydd Herbert-Pritchard

Dafydd Herbert-Pritchard

Gerlan

21 erthygl 1 diolch

Yn frodor ers 5 Chwefror 2020

Gig Noson Ogwen – cerddoriaeth byw gan artistiaid lleol

Dafydd Herbert-Pritchard

Pump o artistiaid cyffrous i’w mwynhau mewn un noson yn Nghlwb Rygbi Bethesda ar 4 Medi

Gwyl Ara-Deg a Gruff Rhys yn ôl yn y Dyffryn!

Dafydd Herbert-Pritchard

Gwledd o gerddoriaeth yn yr ŵyl tridiau ym mis Awst

Y Niwl – trac newydd Dafydd Hedd, Endaf a Mike PR

Dafydd Herbert-Pritchard

Dyma’r trac gan artist o Fethesda sydd wedi dod o ganlyniad i brosiect Sbardun Talent Ifanc wrth gydweithio efo High Grade Grooves. 

Neil Maffia a Gwilym Bowen Rhys yn dod â gigs yn ôl i Pesda

Dafydd Herbert-Pritchard

Adolygiad gan Dafydd Hedd o’r gig, a phrofiad o awyrgylch Neuadd Ogwen yng nghanol pandemig

Barn y SRG am EP “Yr Ifanc Sy’n Gwneud Dim Byd”

Dafydd Herbert-Pritchard

Dyma farn rhai o bobl o fewn y sîn yma yng Nghymru ar gasgliad newydd y cerddor lleol, Dafydd Hedd