Dafydd Herbert-Pritchard

Dafydd Herbert-Pritchard

Gerlan

23 erthygl 1 diolch

Yn frodor ers 5 Chwefror 2020

Chwarel Biws – cân newydd Dafydd Hedd

Dafydd Herbert-Pritchard

“reit yng nghanol ardal y chwareli, mae hanes diwydiannol yr ardal wedi creu argraff arnai”

Gig Noson Ogwen – cerddoriaeth byw gan artistiaid lleol

Dafydd Herbert-Pritchard

Pump o artistiaid cyffrous i’w mwynhau mewn un noson yn Nghlwb Rygbi Bethesda ar 4 Medi

Gwyl Ara-Deg a Gruff Rhys yn ôl yn y Dyffryn!

Dafydd Herbert-Pritchard

Gwledd o gerddoriaeth yn yr ŵyl tridiau ym mis Awst

Y Niwl – trac newydd Dafydd Hedd, Endaf a Mike PR

Dafydd Herbert-Pritchard

Dyma’r trac gan artist o Fethesda sydd wedi dod o ganlyniad i brosiect Sbardun Talent Ifanc wrth gydweithio efo High Grade Grooves. 

Neil Maffia a Gwilym Bowen Rhys yn dod â gigs yn ôl i Pesda

Dafydd Herbert-Pritchard

Adolygiad gan Dafydd Hedd o’r gig, a phrofiad o awyrgylch Neuadd Ogwen yng nghanol pandemig