Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth

Aberystwyth

4 erthygl

Yn frodor ers 13 Hydref 2021

Ansawdd ymchwil yn gwella ym Mhrifysgol Aberystwyth

Prifysgol Aberystwyth

Adrannau Aberystwyth ar y brig mewn nifer o bynciau

Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth yn agor

Prifysgol Aberystwyth

Y Tywysog yn agor Canolfan gwerth £2m sydd yn rhan o Ysgol Gwyddor Filfeddygol gyntaf Cymru

Trawsnewid gofal iechyd: partneriaeth newydd

Prifysgol Aberystwyth

Mi fydd cyfleuster ymchwil clinigol newydd yn cael ei agor ym Mhrifysgol Aberystwyth fel rhan o bartneriaeth newydd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Aberystwyth yn Penodi Ysgrifennydd Newydd y Brifysgol 

Prifysgol Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi penodi Dr Gwawr Taylor i swydd Ysgrifennydd y Brifysgol.