Carys Wilson

Carys Wilson

Dihewyd

5 erthygl

Yn frodor ers 8 February 2021

Drama ‘Kate’ gan Mewn Cymeriad

Carys Wilson

Drama am frenhines ein llȇn, Kate Roberts, yn ymweld â Neuadd yr Hafod Gorsgoch

Hanes Doreen Evans, Gorsgoch oedd yn faciwî o Lerpwl. 

Carys Wilson

 hithau’n Sul y Cofio, Doreen Evans a ddaeth i fyw ym mhentref Gorsgoch adeg yr Ail Ryfel Byd sy’n rhannu ei hatgofion. 

Pwysigrwydd Gorsaf Drenau Llanybydder i’r ardal

Carys Wilson

Rhagor o atgofion trigolion yr ardal am Orsaf Llanybydder ym Mhapur Bro Clonc.

Brethyn Cartref

Carys Wilson

Pwt bach o hanes ffatrïoedd gwlân Llanybydder a’r cylch. 

Hanes Gorsaf Drenau Llanybydder

Carys Wilson

Atgofion trigolion yr ardal am Orsaf Llanybydder ym Mhapur Bro Clonc.