Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Ben Gregory

Ben Gregory

360 DyffrynNantlle360
10 erthygl 2 diolch

Yn frodor ers 24 Awst 2019