Anthea C Jones

Anthea C Jones

7 erthygl

Yn frodor ers 13 April 2015

Diolch am gefnogi Noson Caws a Gwin

Anthea C Jones

Codi arian da tuag at Apêl Cemotherapi Bronglais ac Uned Nyrsys Gofal Lliniarol, Bronglais

Clwb Moduro Llanbed a’r Cylch yn codi arian da

Anthea C Jones

Cyflwyno Siec i Apêl Uned Cemotherapi Bronglais

Tri Chynnig i Gymro! Rali Bro Caron.

Anthea C Jones

Tra’ch bod chi i gyd yn mwynhau’ch ‘cawl twymo’ nos Sadwrn 2il o Fawrth roedd cystadleuwyr y byd …

Taith Elusennol Clwb Moduro Llanbed

Anthea C Jones

Fe wawriodd Mai 1af yn fwll gyda glaw mân a niwl.

Y Ffeinal i dîm rygbi dan 16 Llanbed

Anthea C Jones

Wel – gêm a hanner! Beth mwy alla i ddweud?