Aled Morgan Hughes

Aled Morgan Hughes

Aberystwyth

4 erthygl

Yn frodor ers 13 Mai 2020

“Yr afiechyd sydd ar hyd y wlad” – Tregaron a phandemig 1918/19

Aled Morgan Hughes

Aled Morgan Hughes sy’n olrhain effaith Ffliw Sbaen 1918/9 ar Dregaron

Aberystwyth a Ffliw Sbaen 1918/9

Aled Morgan Hughes

Aled Morgan Hughes sy’n olrhain ymateb Aberystwyth i her Ffliw Sbaen 1918/9

Llanbed a Ffliw Sbaen 1918

Aled Morgan Hughes

Aled Morgan Hughes sydd yn olrhain hanes Ffliw Sbaen a’i effaith ar Lanbedr Pont Steffan.

Aberystwyth, Ffrainc a’r Rhyfel Mawr: Inffliwensa 1918

Aled Morgan Hughes

Aled Morgan Hughes sydd yn olrhain hanes ffawd milwr o ardal Aberystwyth a fu farw o Ffliw Sbaen.