apgolwg

Darllenwch Golwg a Lingo Newydd ar eich ffôn neu lechen

Lawrlwythwch apGolwg i ddarllen rhifynnau digidol cylchgronau Golwg a Lingo Newydd ar eich ffôn neu lechen, fel maen nhw’n ymddangos mewn print.

Lawrlwythwch o’r App StoreAr gael o Google Play

Gallwch brynu rhifynnau unigol o fewn yr ap, neu danysgrifio i gael mynediad llawn.

Os oes tanysgrifiad Golwg, Golwg+, neu Lingo Newydd digidol gennych yn barod, mewngofnodwch i’ch cyfrif i weld sut i gysylltu’r ap i’ch tanysgrifiad. Dim ond unwaith bydd angen gwneud hyn.

Tanysgrifio