Cymorth

Atebion i gwestiynau cyffredin ynglŷn â defnyddio gwefannau 360 ac apGolwg.

Eich cyfrif 360

Wrth ymuno ag un o’n gwefannau, fyddwch chi wedi creu cyfrif 360. Gallwch ddefnyddio’r cyfrif hwn ar draws gwefannau Golwg a Bro.

I fewngofnodi, defnyddiwch y botwm Mewngofnodi ar frig y dudalen, neu ewch i’r dudalen fewngofnodi.

Er mwyn newid eich cyfrinair a dewisiadau eraill, ewch i’r dewislen o dan eich enw ar dop dde bob dudalen.

Os ydych chi’n cael trafferth mewngofnodi, gwnewch yn siwr nad ydych chi’n defnyddio Private Mode neu Incognito. Gallwch wagio storfa eich porydd o gwcis a gwybodaeth arall. Neu, rhowch gynnig ar borydd arall.

Tanysgrifiadau

Os ydych chi wedi mewngofnodi yn llwyddiannus (bydd eich enw a/neu lun proffil ar dop dde y dudalen), ond yn cael trafferth darllen erthyglau Golwg+, gwiriwch fod eich tanysgrifiad yn gyfredol: ewch i’ch Dewisiadau (yn y dewislen o dan eich enw/llun) a dewis Tanysgrifiadau.

Os yw’r tanysgrifiad yn gyfredol, diffoddwch Private Mode neu Incognito gan na fydd modd adnabod eich cyfrif fel arall. A gwnewch yn siwr fod cwcis yn weithredol yn eich porydd.

apGolwg

Os ydych chi’n cael trafferth mewngofnodi, gwiriwch y manylion a ddarparwyd i chi wrth danysgrifio, neu edrychwch yn newisiadau eich cyfrif. Nodwch fod y cyfrinair ar gyfer apGolwg yn wahanol i’r un rydych chi’n defnyddio ar y wefan. Gallwch ddewis yr opsiwn Wedi anghofio cyfrinair? i ddewis un newydd os oes angen.

Os ydych chi’n defnyddio apGolwg am y tro cyntaf, bydd angen i chi gofrestru’ch tanysgrifiad gyda’r ap, a chael manylion mewngofnodi. Dyma sut i wneud hynny.

Bro360

Ydych chi eisiau cyfrannu at ein gwefannu bro? Mae cymorth ar gael: edrychwch ar ein tudalennau cymorth Sut mae creu.

Cysylltu â ni

Os ydych chi’n cael parhau i gael trafferth gyda’r wefan, cysylltwch â ni drwy’r ffurflen hon os gwelwch yn dda.