Victoria Davies

Victoria Davies

Llanybydder

5 erthygl

Yn frodor ers 15 August 2020

Cymru KnieVels yn ymweld â Llanybydder

Victoria Davies

Beicwyr Modur yn codi arian i’r NSPCC

Chwilio am bobl i helpu yn Ysgol Llanybydder

Victoria Davies

Rhaglen deledu “Prosiect Pum Mil” yn mynd i wella adnoddau Ysgol Llanybydder

Cyflwyno arian anrhydeddus i ddau achos teilwng

Victoria Davies

Elw’r Taith Tractorau Goleuedig yn Llanybydder

Tractorau o bob lliw a llun wedi eu harddurno gyda golau yn Llanybydder

Victoria Davies

Taith Tractorau i godi arian i Ambiwlans Awyr Cymru a ChRA Ysgol Llanybydder

Dadorchuddio Cerfddelw’r Milwr gan Grefftwr Lleol yn Llanybydder

Victoria Davies

Achlysur arbennig i nodi Diwrnod VJ a chofio aberth bobl y pentref yn ystod yr Ail Ryfel Byd.