SION EVANS

SION EVANS

Caernarfon

1 erthygl

Yn frodor ers 7 Chwefror 2022

Cyngor Tref Caernarfon yn chwilio am Ddirprwy Glerc

SION EVANS

Mae Cyngor Tref Caernarfon yn chwilio am Ddirprwy Glerc, sy’n swydd barhaol a Llawn Amser, ac wedi ei leoli yn Adeilad yr Institiwt yn y dref.