Sian Williams

Sian Williams

360 Golwg360 BroWyddfa360

Yn frodor ers 12 Rhagfyr 2019

Y Tŷ Gwydr sy’n caniatáu dyfrio planhigion o bell

“Mae gan Harvst dai gwydr sy’n eitha’ bach a ni’n galw nhw’n mini greenhouses a chi’n gallu rhoi nhw ar y balconi os chi’n byw yn y ddinas”

“Hedyn gobaith” ynghanol yr argyfwng tai

Mae Bethan Ruth yn talu £300 y mis i fyw mewn tŷ cydweithredol ym Machynlleth

Tai cydweithredol – ffordd o “lenwi’r bwlch”

“Mae sefydlu tŷ cydweithredol yn ffordd i bobol ddod ynghyd i ganfod eu datrysiad eu hunain i’r argyfwng tai fforddiadwy sydd yna yng Nghymru”

Gwynedd yn treialu Incwm Sylfaenol i Bawb

"Os gawn ni leihau anghyfartaledd cymdeithasol, fe ddyle ni felly weld problemau cymdeithasol yn mynd yn llai hefyd”

Blwyddyn o bandemig: pwysau wedi dwysáu ar ofalwyr di-dâl

"Mae’r effaith ariannol mae hyn wedi ei gael ar rai o’r bobol dlotaf a bregus yn ein cymdeithas yn ofnadwy, ac mae hynny ar draws Cymru”