Shân Pritchard

Shân Pritchard

Bethesda

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
112 erthygl

Yn frodor ers 1 Hydref 2020

Cymru. Caernarfon. Everton: Yn y drefn yna…

Sgwrs gydag Nathan Craig sydd wedi dychwelyd i Gaernarfon ac yn edrych ymlaen at gael chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru eto fis nesa'

Cogydd o Gaernarfon yn gwireddu ei freuddwyd drwy agor bwyty o safon i bawb

"Dydi bwyd ddim yn ecsgliwsif i bobol sy’n gallu fforddio fo, mae bwyd i fod yna i bawb”

Y ferch o Fethesda sydd wedi mynd yn feiral gyda’i neges gwrth-fwlio

93,000 wedi caru neges gadarn Megan i'r dynion pathetig fu'n ei barnu

Gwaith yn cychwyn ar lôn feics o Fethel i Gaernarfon

Y cynghorydd lleol yn disgrifio’r datblygiad fel “cam enfawr” i bentref Bethel

Byddai codi Treth ar Werth i 20% yn “llorio” busnesau lletygarwch yng Nghymru

“Maen nhw wedi mynd mor bell â hyn, rhaid peidio tynnu’n ôl cyn bod y diwydiant yn barod i sefyll ar ei draed ei hun”