Selwyn Walters

Selwyn Walters

1 erthygl

Yn frodor ers 6 Gorffennaf 2021

Dim Sioe Amaethyddol yn Llanbed eleni eto, ond dyma ychydig o’i hanes

Selwyn Walters

Sefydlwyd y gymdeithas mewn cyfarfod yng Ngwesty’r Llew Du mor bell nôl â’r 5ed Rhagfyr, 1846.