Rob Phillips

Rob Phillips

360 Clonc360
24 erthygl

Yn frodor ers 12 Ebrill 2015

Cyfarfod Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan – Medi 2020

Y diweddaraf o Gyngor Tref Llanbedr Pont Steffan, sy'n parhau i gyfarfod arlein.

Cyfarfod Mis Awst Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan

Adroddiad o drafodaethau a phenderfyniadau'r cyngor

Cyfarfod Cyngor y Dref

Cyhaliwyd cyfarfod rhithiol o Gyngor Tref Llanbed ar nos Iau 28 Mai; dyma grynodeb o'r trafodaethau 

Dathlu Diwedd yr Ail Rhyfel Byd yn Ewrop

Trefniadau amgen Cyngor Tref Llanbed i nodi 75 mlynedd ers diwedd yr Ail Rhyfel Byd.