Rhiannon Lewis

Rhiannon Lewis

360 Clonc360
4 erthygl

Yn frodor ers 31 Awst 2015

Coron Llanybydder yn mynd i brifardd â chysylltiad â’r pentref

Ŵyr rheolwr banc Llanybydder yn ennill Coron a wnaed yng Ngweithdy’r Eisteddfod Genedlaethol.

Mor mor braf clywed canu byw a gweld perfformiad byw

Elliw Gwarffynnon yn rhan o berfformiad ‘Clera’ gan Arad Goch ar strydoedd Llanbed.

Cantores yn “class act” yn Llais Llwyfan Llanbed

Daeth cynulleidfa deilwng ynghyd i neuadd Ysgol Bro Pedr nos Sul, Awst 28ain ar gyfer rownd …

Llwyddiannau lleol yn y Fenni

Oeddech chi’n un o’r miloedd a dyrrodd i faes y castell yn Y Fenni ddechrau’r mis ar gyfer yr …

Cantorion Ifanc yn Serennu

Neithiwr fel rhan o Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen, Llanbed’, cynhaliwyd ‘Llais Llwyfan …