Osian Owen

Osian Owen

Caernarfon

47 erthygl

Yn frodor ers 13 May 2021

Lluniau Gŵyl y Felinheli

Osian Owen

Diolch i Delwedd am gofnodi’r wythnos arbennig

Bwrw bol ym Mhenrhosgarnedd

Osian Owen

Bydd y gymhorthfa yn cael ei chynnal ar 24 Mai

Galw i ddiogelu Barclays Bangor

Osian Owen

Mae bwriad i gau’r gangen ym mis Mai

Trafod materion lleol yn Hirael

Osian Owen

Bydd cymhorthfa wyneb yn wyneb nesaf Siân yn cael ei chynnal yn Hirael

“Mwy o adroddiadau – ond beth ydach chi’n mynd i’w wneud?”

Osian Owen

Siân Gwenllian yn gofyn am ddiweddariad am wasanaethau fasgiwlar yn Arfon.