Nia Humphreys

Nia Humphreys

3 erthygl 1 diolch

Yn frodor ers 11 Mai 2020

Cyngerdd arbennig yn PJ

Nia Humphreys

Dathlu canmlwyddiant Adran Gerdd y Brifysgol ym Mangor

Merched Bangor yn Hel Merched!!

Nia Humphreys

(Hanes taith ddiddorol gan Nerys Pritchard) 

Marwolaeth annisgwyl y cyn-gynghorydd a’r dyn busnes llwyddiannus, Dewi Llewelyn, yn 62 oed. 

Nia Humphreys

Syfrdanwyd ardal Bangor a thu hwnt i glywed yn ddiweddar y newyddion trist am farwolaeth sydyn ac annisgwyl Dewi Llewelyn yn dilyn trawiad ar y galon. (Yn seiliedig yn bennaf ar deyrnged arbennig a draddodwyd gan Iwan Edgar, ei bartner busnes, yn angladd Dewi yn Amlosgfa Bangor ar Fai 21).