Nia Wyn Davies

Nia Wyn Davies

360 Clonc360 Calendr360
33 erthygl

Yn frodor ers 11 Ebrill 2015

Dim Steddfod na Sioe eleni, ond bwydo’r G7.

Cwmni o Lanwenog yn rhan o wasanaeth arlwyo’r uwchgynhadledd yng Nghernyw.

24. Nia Thomas, Tafarn Cefnhafod – y flwyddyn a fu

Yr 24ain mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

7. Angharad Morgan Isaac, Bysys G&M – y flwyddyn a fu

Y seithfed mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

6. Mair Hatcher, Cegin Gwenog, Llanwenog – y flwyddyn a fu

Y chweched mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith y cyfnod clo.

5. Linda Lewis, Cartref Maes-y-felin, Drefach – y flwyddyn a fu

Y pumed mewn cyfres o gyfweliadau fideo â gweithwyr lleol yn trafod effaith cyfnod clo y pandemig.