Nel Pennant Jones

Nel Pennant Jones

Brynrefail

5 erthygl

Yn frodor ers 6 Tachwedd 2020

Dydd Iau yn yr Eisteddfod

Nel Pennant Jones

Cyffro’r Eisteddfod yn cael ei gofnodi yma!

Ffair Haf Brynrefail

Nel Pennant Jones

Dyma flas ar ddathliad Brynrefail

Coleg neu Chweched Dosbarth? 

Nel Pennant Jones

Poppy a Mared sy’n rhannu eu profiadau gwahanol o fynd i’r Coleg ac aros yn y Chweched Dosbarth

Cyffro ailddechrau band wedi i Cofid dawelu Deiniolen 

Nel Pennant Jones

Dafydd Twins sy’n trafod tristwch y cyfnod clo – a’i hapusrwydd wrth i seindorf gyfarfod unwaith eto

Eisteddfod Ysgol Brynrefail yn cael ei ganslo

Nel Pennant Jones

Siom i ddisgyblion wrth i’r ysgol ganslo prif ddigwyddiad y flwyddyn