Medi James

Medi James

SY23 2LN

360 BroAber360
9 erthygl 1 diolch

Yn frodor ers 7 Hydref 2019

Cyfle unigryw i ddysgwyr Ceredigion

Chwilio am bobl sydd am ddysgu Cymraeg.Chwilio am siaradwyr Cymraeg i roi cymorth iddynt.

Eisteddfod Aberystwyth 1992

Atgofion 28 mlynedd ers Eisteddfod Aberystwyth 1992

Boreau Coffi dros Zoom

Ym mis Ionawr eleni wrth ail ddechrau mynychu boreau coffi ‘dysgwyr’ mewn ambell gaffi yn ardal …

Hwyl a Haelioni wrth gefnogi’r Urdd a Llamau

Dydd Gwener bu cefnogwyr yr Urdd yn dangos ‘i hwyl a’i haelioni i’r elusen LLAMAU trwy wisgo mewn …