Ysgol Gyfun Llangefni

Ysgol Gyfun Llangefni

Llangefni

7 erthygl

Yn frodor ers 13 September 2023

Blwyddyn Brysur Ysgol Gyfun Llangefni

Ysgol Gyfun Llangefni

Blwyddyn 7 yn taro golwg ar eu blwyddyn gyntaf lewyrchus.

Y flwyddyn orau eto!

Ysgol Gyfun Llangefni

Ffair Fenter yr Hydref yn codi’r swm mwyaf erioed.

O nerth i nerth…

Ysgol Gyfun Llangefni

Y diweddaraf o adran Addysg Gorfforol Ysgol Gyfun Llangefni

Pwy yw Prif Ddisgyblion Ysgol Gyfun Llangefni eleni?

Ysgol Gyfun Llangefni

Ar ddechrau’r tymor newydd, rhoddwyd y cyfle i flwyddyn 13 wirfoddoli i fod yn brif ddisgyblion.

Gladiatrix Gwanas a Genod y Gyfun

Ysgol Gyfun Llangefni

Bethan Gwanas yn trafod ei nofel ddiweddaraf gyda’r chweched dosbarth.