Kelly Davies

Kelly Davies

Llandysul

4 erthygl

Yn frodor ers 9 February 2023

Llandysul yn Bencampwyr

Kelly Davies

Llandysul wedi ennill Uwch Adran 2, Cynghrair De Cymru.

Buddugoliaeth i Landysul

Kelly Davies

Ar Ddydd Sadwrn y 4ydd o Chwefror croesawyd Clwb Hoci Kington i Fro Teifi.

Ieuenctid Llandysul yn serennu

Kelly Davies

Ar ddydd Sul, 5ed o Chwefror croesawyd twrnamaint dan 12 a 14 De Orllewin Cymru i Landysul.

Dowlais v Clwb Hoci Llandysul

Kelly Davies

Ail-ddechreuodd y tymor hoci i Landysul gyda gêm oddi cartref erbyn Dowlais a y 4ydd o Chwefror.