Jacob Morris

Jacob Morris

Pwll

338 erthygl

Yn frodor ers 19 Ionawr 2021

Hefin David: llais Llafur ar y meinciau cefn

Jacob Morris

Mi dreuliodd Aelod o’r Senedd Caerffili fis cynta’r flwyddyn yn trydar yn Gymraeg yn unig

“Anufudd-dod sifil mor bwysig ag erioed” – Neges glir ar drothwy rali Tynged yr Iaith 2022

Jacob Morris

“Pwrpas dydd Sadwrn, felly, yw ‘a fydd dyfodol i gymunedau Cymraeg?’ ac ‘a fydd cymunedau’n gallu datblygu i fod yn Gymraeg ac yn gynaliadwy?’”

Yr ifanc â wyr, y gwleidyddion a dybia?

Jacob Morris

Mae ail Senedd Ieuenctid Cymru yn cyfarfod am y tro cyntaf yr wythnos hon

Gwella trafnidiaeth y Gogs?

Jacob Morris

“Teg dweud nad yw Cymru yn arwain pan ddaw hi at drafnidiaeth”

Guto Harri yn ateb y Cymry sy’n ei feirniadu

Jacob Morris

“Mae yna bob math o sylwadau dirmygus yn fy erbyn i fel Cymro Cymraeg, gwladgarol, cydwybodol”