Jacob Morris

Jacob Morris

Pwll

360 Golwg360
108 erthygl

Yn frodor ers 19 Ionawr 2021

Wylfa Newydd: trafodaethau “cychwynnol” gyda chwmnïau “sydd wedi gwneud cynigion i ddatblygu’r safle”

Galw ar y Canghellor Rishi Sunak i ymrwymo i'r prosiect yn ei adolygiad gwariant am y tair blynedd nesaf

Dim pàs, dim mynediad

“Pàs covid ac nid pasbort brechu yw hyn, mae pobl wedi cyfarwyddo gyda defnyddio pethau fel hyn erbyn hyn”

Bwrlwm y Bae

Cadw golwg ar y trafod, y sibrwd a’r dadlau y tu hwnt i benawdau’r newyddion yn y Bae

Galw am fynd i’r afael â hiliaeth yn y system gyfiawnder yng Nghymru

Mae'r gwrthbleidiau yn galw am fwy o ymchwil a data cyfredol i ddeall y sefyllfa bresennol

Dwy blaid o blaid ei gilydd?

Fe daniwyd y tymor seneddol gyda’r sôn bod trafodaethau ar y gweill rhwng Llafur a Phlaid Cymru