Eryl Evans

Eryl Evans

Silian

4 erthygl

Yn frodor ers 25 Awst 2015

Diolch Odwyn Davies

Eryl Evans

Anrhydeddu dyn gofalgar am gynrychioli Ward Llangybi dros y blynyddoedd.

“Anrhydedd arbennig” i Ysgol y Dderi yn ôl adroddiad arolygwyr

Eryl Evans

Ysgol Y Dderi yn derbyn anrhydedd arbennig gan archwiliad Estyn.

Ymgyrch codi arian tuag at Clefyd y Siwgr Math 1 (JDRF)

Eryl Evans

Ddydd Sadwrn, Awst 22ain, cynhaliwyd diwrnod o weithgareddau yng Nghlwb Rygbi Llambed i godi arian …