Elliw Dafydd

Elliw Dafydd

Silian

36 erthygl

Yn frodor ers 10 June 2015

Cawl, ceiliogod a’r codi arian!

Elliw Dafydd

RHAN 2 Galeri o Noson Gawl a Rasys Ceiliogod, Apêl Sioe’r Cardis 2024 yn Llanddewi-Brefi

Cawl, ceiliogod a’r codi arian!

Elliw Dafydd

RHAN 1 Galeri o Noson Cawl a Rasys Ceiliogod, Apêl Sioe’r Cardis 2024 yn Llanddewi-Brefi

Noson Garolau Capel Brondeifi

Elliw Dafydd

Braf oedd bod yn noson garolau Capel Brondeifi a CFfI Cwmann heno.

Oriel Cymanfa Garolau Sioe’r Cardis

Elliw Dafydd

Casgliad o luniau a fideos o’r noson arbennig yng Nhapel Mydroilyn ar y 4ydd o Ragfyr.

Bingo!

Elliw Dafydd

Lluniau noson bingo Apêl Sioe’r Cardis 2024, canol y sir a gynhaliwyd ar 21.10.22