Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Daniel Johnson

Daniel Johnson

Aberystwyth

Bro360 BroAber360 Clonc360
33 erthygl

Yn frodor ers 27 Mai 2019