Cffillanllwni

Cffillanllwni

18 erthygl

Yn frodor ers 11 Ebrill 2015

Betsan a Cathrin yn ddirpwy Llysgenhadon C.Ff.I. Sir Gâr

Cffillanllwni

Llongyfarchiadau i ddwy weithgar iawn o Glwb Llanllwni.

Sioe Ddigidol C.Ff.I. Llanllwni 2020

Cffillanllwni

Canlyniadau’r sioe arbennig a gynhaliwyd ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc.

Llwyddiant C.Ff.I Llanllwni yng Ngwledd Adloniant C.Ff.I Sir Gar

Cffillanllwni

Yn ystod hanner tymor fis Chwefror bu’r clwb yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Drama’r Sir.

Eisteddfod C.Ff.I. Sir Gâr 2019

Cffillanllwni

Mis Hydref – mis yr Eisteddfod! Pinacl y flwyddyn i nifer ohonom, wedi wythnosau prysur o ymarfer.