Barry Thomas

Barry Thomas

10643 erthygl

Yn frodor ers 29 Mawrth 2011

Dyfan Roberts

Barry Thomas

“Cri angerddol dros nawddsant Lloegr oedd fy ngeiriau cyntaf mewn drama lwyfan…”

Fleur de Lys yn ôl gyda sŵn a swyn Springsteen-aidd

Barry Thomas

“Wnes i gychwyn y band nôl pan oeddwn i yn Chweched, achos roeddwn i eisiau bod yn rhan o drio cadw’r iaith yma i fynd”

Rali yn Llangefni

Barry Thomas

Dw i erioed yn fy myw wedi bod mor falch o gael mynd i rali iaith, ag yr oeddwn i b’nawn Sadwrn diwethaf

Bod yn bositif

Barry Thomas

“Ers y cyhoeddiad gan Charles Frenin bod ei fab William yn Dywysog Cymru, bu lot o ryw hen gwyno a grwgnach aflednais ac amharchus”

Calan yn y Gadeirlan a Mericia a mwy!

Barry Thomas

Mae’r band gwerin ffynci ar fin cychwyn taith ryngwladol ac ymweld â chartref ysbrydol canu gwerin y Saeson