Barry Thomas

Barry Thomas

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
8994 erthygl

Yn frodor ers 29 Mawrth 2011

Dr Sarah Pogoda

"Mae gen i ddiddordeb garw mewn gweld sut mae artistiaid yn addasu, a sut mae’r gynulleidfa yn ymateb."

Pladur Gysgod – band Metel Eithafol Cymraeg!

“Gobeithio y bydd y caneuon hyn am farwolaeth yn helpu’r iaith Gymraeg i fyw a thyfu!”

Boddi mewn addewidion

Bu aelodau Gwrthryfel Difodiant yn cynnal digwyddiadau hwyliog mewn cymunedau arfordirol sydd mewn perygl o gael eu boddi

“Pe bydde hi ddim yn stori wir, fyddech chi ddim yn ei chredu hi”

Euros Lyn yw Cyfarwyddwr y ffilm Dream Horse sy’n cynnwys y sêr byd enwog Toni Collette a Damian Lewis

Y delynores sy’n gyfaill i Godfather Glastonbury

Mae Bethan Nia yn cyfuno'r hen a'r newydd ar ei chasgliad cyntaf o ganeuon sy'n cynnwys clasuron gwerin a'i stwff gwreiddiol ei hun