Barry Thomas

Barry Thomas

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
8088 erthygl

Yn frodor ers 29 Mawrth 2011

Yr hen blantos wrth eu boddau!

Fe gafodd Ysgol Ni: Maesincla BAFTA am fod y gyfres ffeithiol orau eleni

Janette Ratcliffe

"Ers cychwyn dysgu siarad Cymraeg, rydw i’n hoff iawn o ddweud ‘ych a fi’ mor aml â phosib… mae pwysleisio’r ‘chchchchch’ yn rhoi boddhad mawr!"

Natalie Jones

Mae'r fam 44 oed yn byw yn Sanclêr, Sir Gâr, ac i'w gweld yn cyflwyno eitemau ar 'Heno'

Cadw’r ceffylau ar y Carneddau

Cynllun gwerth £4 miliwn wedi ei lansio i warchod anifeiliaid a thirlun hynod yn Eryri

Betsan brysur yn barod am barti!

Mae gan y canwr sy’n drymio dair sengl newydd allan