Barry Thomas

Barry Thomas

360 Golwg360 Ogwen360 DyffrynNantlle360 BroAber360 BroWyddfa360 Clonc360 Caernarfon360 Caron360
9585 erthygl

Yn frodor ers 29 Mawrth 2011

“Ges i wneud cwpwl o gyngherddau cyn y cyfnod clo, ond dim gwneud beth roeddwn i moyn wrth i bopeth gau lawr!”

Mae’r delynores dalentog wedi recordio albwm newydd - Douze Noëls – sy’n gasgliad o ddeuddeg o ganeuon traddodiadol Nadoligaidd o Wlad y Basg

Hir Oes i’r Breichiau Hir

"Rydw i yn teimlo yn wael, achos dw i yn gobeithio bod neb wir yn meddwl bo fi yn siarad am unrhyw un penodol, achos fi ddim!"

“Yn y Coleg, fy llysenw oedd Dyfrig Death!”

Y cynhyrchydd rhaglenni, Cadeirydd Urdd Gobaith Cymru a Chadeirydd newydd TAC, Dyfrig Davies, sy'n ateb cwestiynau 20:1

Cerys yn curadu

"Mae’r Cymry yn dda iawn am fod yn drist mewn unrhyw gywair"

“Rydw i yn cael yr un wefr o chwarae mewn band roc ag yr ydw i yn chwarae mewn cerddorfa”

Y cerddor ifanc, Huw Griffiths, o'r band 'Y Dail' sy'n ateb cwestiynau 20:1 yr wythnos hon