alphaevans

alphaevans

360 Clonc360
8 erthygl

Yn frodor ers 19 Mehefin 2018

Delyth Evans yn ail yng nghystadleuaeth Dramodydd Ifanc Eisteddfod T 2021

Delyth yn trafod ei gwaith a ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth y Dramodydd Ifanc.

Sioned Howells yn ennill Prif Lenor Eisteddfod T 2021

Sioned yn ateb cwestiynau am ei gwaith buddugol.

Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd 2021

Rhai o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe sydd wedi bod yn llunio Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd eleni.

Llwyddiant Elan yn Eisteddfod C.Ff.I. Cymru

Elan o Glwb Cwmann yn ennill y gystadleuaeth lefaru dan 19 oed.

Llwyddiant yn yr Eisteddfod Sir a Seiat Holi C.Ff.I Cwmann

Hanes C.Ff.I Cwmann dros yr wythnosau diwethaf